Privacy Policy

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

2. Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

QTOO – a part of d line as
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Danmark

Telefon: +45 72 17 01 38
E-mail: service@dline.com
CVR-nummer: 32948367

2. Hvad bruges dine oplysninger til
Vi bruger dine personoplysninger til at registrere hvilke produkter. du har kigget på og valgt i vores sortiment, så vi kan sende tilbud og ordrebekræftelse til dig og levere de rigtige varer. Derudover bruger vi oplysningerne til at kunne finde frem til hvilke varer du tidligere har købt, så vi kan matche et evt.genkøb.

3. Hvilke oplysninger behandler vi om dig
Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2. Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.

Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:
a. Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)
b. Købshistorik
c. Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

4. Hvordan indsamler vi data om dig
De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom indretningsarkitekt. håndværkere, arkitekt.

5. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger
Vi bruger kun dine personoplysninger til ordrebehandling.

6. Hvem kan vi dele dine oplysninger med
QTOO videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendig som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din vare. Vi vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af QTOO armaturer og relaterede produkter:
a. Vores fragtleverandør, så varerne kan blive leveret på den korrekte adresse.

7. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA
Vi overfører ikke persondata til lande uden for EU/EEA

8. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger
Vi sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for, at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til. Købshistorik bliver som minimum opbevaret i 5 år, for at opfylde borføringslovgivningen.

9. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet
Hos QTOO gør vi vores bedste for, at passe godt på dine personoplysninger. uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger. Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger.

10. Hvilke rettigheder har du
Som kunde hos os har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:
a. Sletning
b. Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
c. Mulighed for at trække dit samtykke tilbage

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende; høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.

Som kunde hos os har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for, at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos os slettet.

Dine oplysninger vil blive slettet hvis:
a. Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen)
b. Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
c. Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
d. Oplysningerne bliver behandlet ulovligt. Hvis du mener at vi behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for, at indgive en klage til det danske Datatilsyn.

11. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere herunder.

 

Cookiepolicy
Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne øverst.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.qtoobath.com

Pin It on Pinterest